FRAME pitching 2020

@Prague Comics Art Festival

 Je to tu, tedy spíše bude to tu – naše třešnička na dortu, budoucí vrchol našeho festivalu – Frame Pitching fórum.

 Možná se sami sebe ptáte, co se skrývá pod tímto novým a vzrušujícím názvem? Odpověď je na snadě: jedná se řadu setkání autorů s mezinárodní porotou, která následně zhodnotí předložené komiksové projekty.

 Nedílnou součástí tohoto setkání jsou prezentace, na kterých bude mít uchazeč 10 minut, aby představil porotě svůj nápad na komiks v různých fázích realizace (od pouhého nápadu až po hotový komiks připravený k tisku). Jak pojmete svou prezentaci je zcela na Vás, fantazii se meze nekladou.

 Pouze devět vybraných autorů bude pozváno do Prahy na FRAME Pitching. Budou jim uhrazeny náklady na dopravu a zajištěno ubytování během celého festivalu. FRAME Pitching se uskutešní v listopadu příštího roku. Vstup bude pouze pro akreditované návštěvníky pozvané organizátory festivalu.