2017

PŘEDNÁŠKY / PREZENTACE / DEBATY
Nejisté domovy – Ašta Šmé (ČR), Ukmukfukk Zine Festival (Maďarsko), Laydeez do comics Praha se představují – Tereza Drahoňovská, Štěpánka Jislová (ČR), Start Award – How to illustrate for a magazine – Jet Manrho, editor-in-chief BoekieBoekie magazine (NL), The history repeats itself – Tomasz Samojlik (PL), The avant-garde in comics – Martha Kulhman (USA)  

WORKSHOPY
Objevování pokladu pralesa – Tomaszem Samojlikem (workshop pro děti s autorem komiksu Včelař Ignat a poklad pralesa), Komiksová smyčka na téma: Od rána do večera – Bylo Nebylo, Obrazy světa –Tereza Říčanová 

KŘEST NOVÝCH KOMIKSŮ
Prázdnota – Marianna Sztyma/Centrala, Včelař Ignat a poklad pralesa – Tomasz Samojlik/Centrala, Hladový Jeníček a nenasytná Mařenka – Zavka/Centrala 

VÝSTAVY
Hladový Jeníček a nenasytná Mařenka – Zavka (PL), Princezny: šťastně až na věky? – Laydeez do Comics Praha (ČR)