2017

2017 PŘEDNÁŠKY / PREZENTACE / DEBATY Nejisté domovy – Ašta Šmé (ČR), Ukmukfukk Zine Festival (Maďarsko), Laydeez do comics Praha se představují – Tereza Drahoňovská, Štěpánka Jislová (ČR), Start Award – How to illustrate for a magazine – Jet Manrho, editor-in-chief...

2018

2018 PŘEDNÁŠKY / PREZENTACE / DEBATY O všem, čím žije nejmladší generace autorů a autorek, kteří pravidelně publikují na profesionální úrovni – Karel Osoha, Štěpánka Jislová, Viktor Svoboda Moderátoři: Lukáš Růžička a Tereza Drahoňovská, The Picture Politics –...

2019

2019 PŘEDNÁŠKY / PREZENTACE / DEBATY České komiksy a jejich tvůrci – Pavel Mandys, Zahraniční hosté se představují – Guillaume Rater / SelfMadeHero (VB), Ricky Miller / Avery Hill Publishing (VB), Tony Bennett / Knockabout (VB), Jacob Phillips (VB), Moderátor:...